معنی و ترجمه کلمه kinetic lead به فارسی kinetic lead یعنی چه

kinetic lead


علوم نظامى : سبقت مربوط به شتاب يا انرژى سينتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها