معنی و ترجمه کلمه kinetic stability به فارسی kinetic stability یعنی چه

kinetic stability


شيمى : پايدارى سينتيکى
ورزش : پايدارى جنبشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها