معنی و ترجمه کلمه kingdom به فارسی kingdom یعنی چه

kingdom


سلطنت ،حوزه اقتدار،مملکت يا کشور پادشاهى ،مواليد( در جمع)،کشور،قلمروپادشاهى
قانون ـ فقه : مواليد
زيست شناسى : سلسله


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها