طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kinnaper به فارسی kinnaper یعنی چه

kinnaper


)kidnapper(ادم دزد،دزدانسان ،بچه دزد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها