معنی و ترجمه کلمه kinnikinic به فارسی kinnikinic یعنی چه

kinnikinic


()kinnikinnick(گ.ش).برگ وپوست گياهانى که سرخ پوستان امريکايى باتنباکوبکار ميبرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها