طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kisser (button) به فارسی kisser (button) یعنی چه

kisser (button)


ورزش : برامدگى روى زه که در کشيدن کامل کمان با لب کمانگير مماس مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها