طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knap به فارسی knap یعنی چه

knap


: )vt.& vi.(ضربه محکم و ناگهانى ،ضربه زدن ،شکستن : )n.(نوک ،قله ،بالاى تپه ،پشته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها