معنی و ترجمه کلمه knapsack به فارسی knapsack یعنی چه

knapsack


کوله پشتى ،توشه دان ،کوله بار،پشت واره ،چنته
ورزش : کوله پشتى کوچک
علوم نظامى : کوله پشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها