طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knapweed به فارسی knapweed یعنی چه

knapweed


(گ.ش ).قنطوريون اسود)Centaurea(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها