معنی و ترجمه کلمه knee and column milling machine به فارسی knee and column milling machine یعنی چه

knee and column milling machine


علوم مهندسى : دستگاه فرز زانويى و ستونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها