طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knee paddling به فارسی knee paddling یعنی چه

knee paddling


ورزش : پاروزدن تخته موج با دست روى زانو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها