طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kneeling position به فارسی kneeling position یعنی چه

kneeling position


علوم نظامى : وضعيت به زانو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها