طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kneepan به فارسی kneepan یعنی چه

kneepan


)=kneecap= patella(کاسه زانو،استخوان کشگک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها