طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knock off به فارسی knock off یعنی چه

knock off


ختم کردن کار،دست از کار کشيدن از کار انداختن ،دست کشيدن از،ازکار دست کشيدن ،مردن ،کشتن
علوم نظامى : از پا انداختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها