معنی و ترجمه کلمه knock out به فارسی knock out یعنی چه

knock out


از بين بردن ،با مشت يا بوکس ازپا دراوردن ،ناکار کردن ،(مج ).شکست دادن ،خالى کردن( پيپ و امثال ان)
علوم نظامى : از کار انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها