معنی و ترجمه کلمه knocked down (k.d.) به فارسی knocked down (k.d.) یعنی چه

knocked down (k.d.)


تفکيک شده ،از هم جدا شده ،بازشده
بازرگانى : کالاهايى که بصورت باز به مشترى داده ميشود و خود مشترى انرا نصب مينمايد مانند مبلمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها