معنی و ترجمه کلمه knot به فارسی knot یعنی چه

knot


نات ،گره دريايى( برابر با ¹ 183متر)،برکمدگى ،دژپيه ،غده ،چيز سفت يا غلنبه ،مشکل ،عقده ،واحد سرعت دريايى معادل ¹76 /1¹ 6فوت در ساعت ،گره زدن ،بهم پيوستن ،گيرانداختن ،گره خوردن ،منگوله دار کردن ،گره دريايى
عمران : گره
معمارى : گره د ريايى
ورزش : گره پيشاهنگى
علوم هوايى : گره
علوم نظامى : ميل دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها