طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه know it all به فارسی know it all یعنی چه

know it all


عالم نما،مدعى علم اليقين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها