طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه know-nothing به فارسی know-nothing یعنی چه

know-nothing


نادان ،جاهل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها