طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه know به فارسی know یعنی چه

know


دانستن ،اگاه بودن ،شناختن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها