طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knowing faculty به فارسی knowing faculty یعنی چه

knowing faculty


قوه دانش( يادانستن)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها