معنی و ترجمه کلمه knowing faculty به فارسی knowing faculty یعنی چه

knowing faculty


قوه دانش( يادانستن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها