طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knowledge domain به فارسی knowledge domain یعنی چه

knowledge domain


قلمرو اگاهى
کامپيوتر : قلمرو دانش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها