معنی و ترجمه کلمه knowledge engineer به فارسی knowledge engineer یعنی چه

knowledge engineer


مهندسى اگاهى
کامپيوتر : مهندسى دانش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها