طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه knowledge engineering به فارسی knowledge engineering یعنی چه

knowledge engineering


کامپيوتر : مهندسى معلومات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها