معنی و ترجمه کلمه known data به فارسی known data یعنی چه

known data


عناصر معلوم
علوم نظامى : عناصر تير معلوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها