طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه known به فارسی known یعنی چه

known


هويدا،معروف ،مشهور،معلوم کردن ،اشکار ساختن
قانون ـ فقه : معلوم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها