طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kowtow به فارسی kowtow یعنی چه

kowtow


سجودچينى که عبارت است ازگذاشتن پيشانى بر روى زمين ،پيشانى برخاک نهادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها