طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه kyanite به فارسی kyanite یعنی چه

kyanite


( )cyanite(مع ).سيليکات الومينيوم بفرمولAL2SIO5

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها