طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه labialize به فارسی labialize یعنی چه

labialize


حرفى را بصورت شفوى ادا کردن ،بصورت لبى ادا کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها