معنی و ترجمه کلمه labyrinthodon به فارسی labyrinthodon یعنی چه

labyrinthodon


سنگواره يکى از جانوران دوزيست بزرگ که دندانهاى پيچ درپيچ دارد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها