معنی و ترجمه کلمه lachrymal glands به فارسی lachrymal glands یعنی چه

lachrymal glands


روانشناسى : غده هاى اشک زا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها