طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lanciation به فارسی lanciation یعنی چه

lanciation


سوراخ کردن يا تير کشيدن ،دردتير کشنده ،تير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها