معنی و ترجمه کلمه lapped seam welding به فارسی lapped seam welding یعنی چه

lapped seam welding


علوم مهندسى : جوشکارى درزى رويهم

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها