معنی و ترجمه کلمه lardaceous a به فارسی lardaceous a یعنی چه

lardaceous a


مانند پيه خوک ،ماسيده ،مومى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها