معنی و ترجمه کلمه leading edge model به فارسی leading edge model یعنی چه

leading edge model


کامپيوتر : يک ميکروکامپيوتر کم هزينه که با کامپيوتر شخصى IBM سازگار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها