طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه lecture به فارسی lecture یعنی چه

lecture


کنفرانس ،درس ،سخنرانى کردن ،خطابه گفتن ،نطق کردن
علوم نظامى : درس دادن با گفتار تنها کنفرانس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها