معنی و ترجمه کلمه leeway به فارسی leeway یعنی چه

leeway


يک ورشدگى کشتى در اثر باد،حرکت يک ورى ،انحراف ،(مج ).مهلت ،عقب افتادگى ،راه گريزآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها