معنی و ترجمه کلمه leeway به فارسی leeway یعنی چه

leeway


يک ورشدگى کشتى در اثر باد،حرکت يک ورى ،انحراف ،(مج ).مهلت ،عقب افتادگى ،راه گريز


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها