معنی و ترجمه کلمه left flank به فارسی left flank یعنی چه

left flank


جناح چپ ،ميسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها