طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه left-handed helix (or solenoid) به فارسی left-handed helix (or solenoid) یعنی چه

left-handed helix (or solenoid)


الکترونيک : مارپيچ چپگرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها