طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه legal guardian به فارسی legal guardian یعنی چه

legal guardian


قانون ـ فقه : ولى قانونى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها