طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه legislative body or assembly به فارسی legislative body or assembly یعنی چه

legislative body or assembly


هيئت مققنه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها