معنی و ترجمه کلمه legislative به فارسی legislative یعنی چه

legislative


قانونگذار،مقنن ،قانونى ،قانون گذار،مقننه
قانون ـ فقه : تقنينيه تقنينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها