معنی و ترجمه کلمه leisure به فارسی leisure یعنی چه

leisure


تن اسايى ،اسودگى ،فرصت ،مجال ،وقت کافى ،فراغت
بازرگانى : فراغت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها