طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه letter به فارسی letter یعنی چه

letter


سند،نوشته ،حرف الفباء،حرف چاپى ،نامه ،مراسله ،کاغذ،ادبيات ،اثارادبى ،معرفت ،دانش ،باحروف نوشتن ،باحروف علامت گذاشتن ،اجازه دهنده ،نويسه
قانون ـ فقه : نامه
ورزش : معرفى نامه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها