معنی و ترجمه کلمه licencor به فارسی licencor یعنی چه

licencor


اعطاء کننده جواز
بازرگانى : اعطاء کننده پروانه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها