معنی و ترجمه کلمه light foot به فارسی light foot یعنی چه

light foot


)light footed(ماهر،تردست ،بادپا،فعال ،چابک ،سبک پا

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها