معنی و ترجمه کلمه like minded به فارسی like minded یعنی چه

like minded


همفکر،داراى فکر متجانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها