طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه limbic system به فارسی limbic system یعنی چه

limbic system


دستگاه کنارى( دستگاه ليمبيک)
روانشناسى : دستگاه کنارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها