معنی و ترجمه کلمه line condition به فارسی line condition یعنی چه

line condition


وضع خط
علوم مهندسى : حالت خط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها