طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه liquefaction به فارسی liquefaction یعنی چه

liquefaction


ميعان ،ابگونه سازى ،گدازش ،تبديل به مايع
شيمى : مايع شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها